نویسنده: مدیر سایت

طراح و سازنده ماشین آلات خطوط تولید و بسته بندی صنایع غذایی، شیمیایی و... همچنین ارائه دهنده سایر دستگاه های مورد نیاز خطوط تولید می باشد.